20221110 121331

IMG på plats på Women in technology – ett inspirerande event som lyfte ett viktigt ämne

2022-11-14 0 Comments

Vi på IMG fick chansen att ta del av Dell Technologies event Women in Technology som anordnades den 10 november på Quality Hotel Friends i Solna. Årets tema var jämställdhet och diskriminering. Under eventet fick vi ta del av inspirerande föreläsningar, nätverka och hur vi tillsammans behöver tänka samt agera för att inkludera alla inom företaget.

IT-branschen växer och skriker efter medarbetare men andelen kvinnor som söker sig till branschen är få jämfört med män. IT-branschen behöver bli mer jämställd och inkluderande, för att uppnå det målet behöver vi alla agera och förbättra företagskulturen.

Sarah Shields, Vice President Central Northern Europe Channel på Dell Technologies lyfte vikten av att det behövs betydligt fler kvinnor inom IT-branschen och att man måste skapa en arbetsmiljö där de vill stanna och växa.

” We need to take this message further. We need to make IT a destination for women! We need to have girls wanting to join us, that want to have a career in IT, that want to start IT companies of their own and we need female founders. We need to support women to come into this industry, to stay and thrive in this industry.” – Sarah Shields, Vice President Central Northern Europe Channel på Dell Technologies

20221110 121041
Sarah Shields, Vice President Central Northern Europe Channel på Dell Technologies

Stefan Alariksson, VD på Dell Technologies Sweden pratade om hur viktigt det är att vi arbetar mer jämställt och jämlikt. Verksamheter växer och vi behöver bli fler som tänker nytt och tänker rätt.

Allt börjar med dig och ditt personliga engagemang, om du inte har en inre glöd hur ska du då kunna

engagera någon annan? Vi måste själva klura ut hur vi tänder den lågan inom oss.

Kultur och civilkurage krävs av oss alla som vill driva en förändring men det är den högsta ledningen på ett företaget som bär ansvaret av att driva igenom en jämställd arbetsplats – den går inte att delegera bort säger Stefan. Kulturen i ett företag är ett eko av den högsta ledningen.

Det är viktigt att företag etablerar långsiktiga och mätbara mål – som har en mening och innebörd. Det ska inkluderas som verksamhetsmål. Det finns många aspekter som företag kan mäta till exempel uppdelningen av kön men även hur många kvinnor de kvinnliga cheferna rekryterar. Den genomsnittliga kvinnliga chefen anställer färre kvinnor än den genomsnittliga manliga chefen. Varför är det så?

Stefan tror att det beror på företagskulturen. De kvinnliga cheferna ser kulturen på företaget och går efter den, man kanske inte vågar göra annorlunda och bryta normen. Därför är det otroligt viktigt att vi arbetar med företagets kultur och värderingar. Ledningen måste tydliggöra varför jämställdhet är viktigt! Det kanske är självklart för dig men inte för alla och därför måste man vara tydlig samt säkerställa att just ditt företag är en plats för alla! Företagskulturen kommer att genomsyra hela organisationen.

”Utan motivation finns inget engagemang – man måste se målbilden och hela resan!” – Stefan Alariksson, VD på Dell Technologies Sweden

Hur inkluderande är din ledarstil? Se till att utbilda hela organisationen så att alla vet företagets värderingar. Genom att utbilda alla skapar du en trygghet och gör dem förberedda på att agera korrekt. Gör det lätt att göra rätt!

Det är även viktigt att omfamna förändring, du som ledare har inte alltid rätt och därför behöver du omfamna förändring och en positiv konfliktsyn. Vi måste lyssna på varandra, odla nyfikenhet och inte begränsa varandra.

För att vi ska förändra kulturen i en organisation så menar Stefan att vi inte får skrämma bort de grabbiga gubbarna – de är också en del av hela ekvationen för att vi ska uppnå jämställdhet. Vi behöver fler starka män och kvinnor. Har vi inte med oss killarna på resan så kommer ingen förändring att ske – alla måste med.

En viktig punkt som Stefan tog upp var att vi måste sätta ett stopp på svineriet. Incidenter som uppstår där någon har tagit sig rätten att kränka någon annan. Detta är ett stort problem även nu 2022. Mod växer med tiden och ju mer förberedda vi är desto mer vågar man säga ifrån, vi får aldrig ge upp.

Så länge någon är otrygg så finns det inte plats för jämställdhet.”Stefan Alariksson

20221110 121832
Stefan Alariksson, VD på Dell Technologies Sweden